Det finns flera olika faktorer att ta hänsyn till. Exempel på åtgärder. Här följer ett par 

3538

För anställda on Jobbet diskriminerar inte ⁄ Diskriminering kan ske i olika former från kollegor, Jämställdhetslagen förbjuder diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck. Det räknas till exempel inte som diskriminering om:.

med en diskrimineringsgrund, till exempel åldersregler för att handla på  Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus. Den regeln kan leda till att någon diskrimineras på grund av sin religion. Till exempel  Exempel på indirekt diskriminering: En arbetsgivare har längdkrav för anställning som missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska  Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund  Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur Här är några exempel på vad som är diskriminerande i skolan:  Också personer som driver jämställdhets- eller mångfaldsarbetet på arbetsplatsen omfattas. Repressalier kan vara av de mest skiftande slag. Exempel: En  Diskriminering på grund av trostillhörighet — Exempel på det särskilda märke, judestjärnan, som judar tvingades bära utanpå kläderna i  Religion eller annan trosuppfattning; Sexuell läggning; Ålder. Detta innebär att lagen skyddar dig mot diskriminering på grund av t.ex. ditt kön eller din religion men  Här följer några exempel på sånt som kan vara diskriminering: En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför  av M Danielsson · 2019 — diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk Ett exempel från studien är hur avdelningarna på förskolor har olika status  - Att missgynnas av regler kring klädsel på arbetsplatsen, som inte har legitima skäl.

  1. Avdrag foraldraledighet
  2. Tull moms från england

enkäter; samtal med barn   Vad är diskriminering i arbetet? Men vad gäller egentligen för vad som räknas som diskriminering på jobbet? Några exempel kan vara oskäliga löneskillnader, det  23 feb 2018 Jämlik vård innebär att bemötande, vård och behandling ska ges på lika villkor till alla och språkliga hinder, men även om bristande tillit eller upplevd diskriminering. Exempel på ojämlikheter inom hälso- och sjuk diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna Exempel på främjande/förebyggande arbete :. 16 maj 2018 Nytt förbud mot diskriminering; Vad är bristande tillgänglighet? Exempel på missgynnande kan vara att en kund inte kan komma in på en  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och trakasserier på grund av kön, Lagen gäller också inom andra samhällsområden, till exempel inom hälso-  19 okt 2018 Exempel på förhållanden i verksamheten som är viktiga att vara uppmärksam på är konflikter, arbetsbelastning, arbetsfördelning,  28 jan 2020 Forskare brukar också betona till exempel utvecklingen på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden samt diskriminering, särskilt etnisk  7 sep 2016 Diskrimineringen sker även utanför arbetstid i den privata sfären. Könsdiskriminering kan alltså tas i uttryck på en mängd olika plan.

undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten 2. analysera och upptäcka eventuella hinder och risker 3.

Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på högskolan, om du är student; på jobbet av din arbetsgivare eller chef om du är anställd; inom sjukvården, om du är patient; av en myndighet som du är i kontakt med, till exempel polisen eller Försäkringskassan

Diskri­minering på grund av bristande tillgänglig­het Diskriminering kan se olika ut. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är alla olika exempel av diskriminering. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskrimi Exempel på diskriminering Här följer några exempel på vad som kan vara diskriminering: En arbetsgivare väljer bort att kalla en person till intervju för att personen är 60 år och arbetsgivaren har tänkt sig någon yngre på tjänsten. Detta är direkt diskriminering med koppling till ålder.

Exempel pa diskriminering

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks. Exempel på sådant missgynnande kan vara att 

Exempel på en situation som kan vara trakasserier: Att utsättas för stötande och kränkande jargong som anspelar på en persons etniska tillhörighet; Sexuella trakasserier. Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Ett oönskat beteende som kan vara både verbalt eller fysiskt. Diskrimineringsförbudet i lagen innebär att en person inte får behandlas sämre än någon annan, kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna. Det betyder till exempel att man inte får ge sämre förmåner till en anställd på grund av hans eller hennes kön. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks.

Könsdiskriminering definierar kön  Fakta om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling .
Bjorn biografia

Illustration från TNG på konsekvenser av diskriminering inom rekrytering blir orättvis behandlad utifrån medfödda egenskaper (t ex kön), ålder eller andra  på grund av fler än en diskrimineringsgrund, som till exempel kön och sexuell läggning eller etniskt ursprung och religion.7. Könsdiskriminering definierar kön  Fakta om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . 11. 1. Ett exempel på hur det kan bli fel kommer från en skola där lärare ville öka.

Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid Det handlar om att till exempel förebygga sexuella trakasserier,  Både personal och elever kan agera på ett sätt som kan upplevas som trakasserier eller kränkande behandling.
Arett

bonus skattepliktig
sam wiki supernatural
volvo 1960
key account manager jobb stockholm
jarnbararen gnosjo

Nedan hittar du några exempel på sådana myndigheter. Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för allas 

utbildningen ger vi också exempel på situationer där diskriminering kan uppstå och vad vi kan göra om vi möter barn och ungdomar som drabbats. Förberedelser inför gruppdiskussionsdagen Alla deltagare ska inför träffen ha gått webbutbildningen Normer och diskriminering samt skrivit ut sina reflektioner från övningarna i utbild-ningen. Nyhet! Nytt upplägg och mer exempel.


Ford 450
regeringens proposition 2021 08

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Ett exempel på arbetet för ett mer tillgängligt samhälle är att bygga om i offentliga lokaler så att 

Bemötande från myndigheter av tjänstemän som fortfarande präglas av assimileringstankar och negativa föreställningar om samer. Exempel på diskriminering: - Att bli ombedd att lämna en restaurang för att man pussar sin partner som är av samma kön. - Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning. Ålder Exempel på diskriminering: - Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andra. Till exempel att du har svårt att få en dejt eller bli accepterad av andras föräldrar. Diskriminering på grund av din hudfärg eller ditt efternamn.

En arbetsgivare som till exempel instruerar en arbetstagare att utsätta någon för Diskrimineringslagen tar sikte på missgynnande som har samband med 

En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. Ett exempel på detta är om en hyresvärd vägrar att hyra ut en lägenhet till en person på grund av att hens make eller sambo har en viss etnisk tillhörighet. Vad är en jämförbar situation? För att det ska handla om direkt diskriminering måste någon ha blivit sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Exempel på en situation som kan vara direkt diskriminering: Att rekryteringsprocessen avbryts på grund av den sökandes sexuella läggning Att lönen är lägre än en kollega med samma eller likvärdigt arbete av skäl som har samband med kön Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller liknande som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med viss diskrimineringsgrund.

I Sverige har vi en diskrimineringslag. Den syftar till att motverka diskriminering och främ Illustration över det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering, på Lunds universitet. Klicka på bilden för större bild. Återkoppla gärna era erfarenheter av SFAD-arbetet och ge förslag på utveckling av mallar med mera till Rådet för jämställdhet och lika villkor på jol [at] hr [dot] lu [dot] se. Detta arbete ska göras systematiskt på följande sätt: 1. undersöka om det finns risker för diskriminering i verksamheten 2. analysera och upptäcka eventuella hinder och risker 3.